Tepelná čerpadla

NEJLEVNĚJŠÍ TEPELNÁ ČERPADLA!

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Flaxibilní aplikace, vhodné pro novostavby i rekonstrukce, pokročilý systém úspory energie s inverterovou technologií, vysoká účinnost. Systém tepelného čerpadla vzduch-voda značky FUJITSU GENERAL je řízen invertorovou technologií.

Tepelná čerpadla [PDF]

Flaxibilní aplikace, vhodné pro novostavby i rekonstrukce, pokročilý systém úspory energie s inverterovou technologií, vysoká účinnost. Čistota a tichý chod, snadná instalace. Tepelné čerpadlo bude v budoucnu perfektním řešením snižování spotřeby energie v domácnostech a při ohřevu vody. Optimální koaxiální tepelný výměník. Není nutná ochrana proti zamrznutí. Nerezová vyrovnávací nádrž - nekorodující.

Tepelná čerpadla Možností, jak vytápět rodinné domy, či jiné objekty, je nepřeberná řada. Některé systémy mají nízké náklady na provoz nebo pracují v bezobslužném provozu, další jsou ekologické nebo pracují s částečně obnovitelnými zdroji energie. Existuje pouze jeden způsob vytápění, který tyto kladné vlastnosti v sobě sdružuje, a to jsou tepelná čerpadla. Tato ekologická a ekonomická zařízení odebírají nízkopotenciální teplo z venkovního vzduchu a pomocí unikátních vlastností chladiva je teplo transformováno do teplot, které jsou použitelné na vytápění daného objektu. Je nutno zdůraznit, že tepelné čerpadlo spotřebovává elektrickou energii na pohon kompresoru. Poměr topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla se nazývá topný faktor. Jeho hodnota, označovaná COP, se u tepelných čerpadel vzduch-voda zpravidla pohybuje kolem hodnoty 3. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám za energie patří tento alternativní způsob vytápění z ekonomického hlediska k nejkomfortnějším topným systémům.

Tepelná čerpadla ATW jsou splitová, s vnitřní nástěnnou jednotkou obsahující hydromodul a s venkovní kompresorovou jednotkou. Vnitřní a venkovní jednotka jsou mezi sebou spojeny potrubím chladiva. Toto uspořádání maximálně šetří instalační prostor a nevyžaduje použití nemrznoucí náplně v topném systému.

Vnitřní jednotka ATW

Tepelná čerpadla - Vnitřní jednotka ATW Jednotka je v kompaktním nástěnném provedení. Díky velmi nízké hlučnosti a malým rozměrům ji lze umístit prakticky v libovolném místě uvnitř objektu, včetně obytných prostor. Vnitřní jednotka obsahuje hydraulický okruh s nerezovým deskovým výměníkem, oběhovým čerpadlem a filtrem, napájecí a silové okruhy a regulační systém tepelného čerpadla. Na čelní straně jednotky je umístěn ovládací panel regulačního systému s přehledným dvouřádkovým displejem, který kromě nastavení a ovládání tepelného čerpadla slouží také k diagnostice systému. Jednotka je vybavena přípojnými místy pro připojení potrubí chladiva a topné vody a pro přívod elektrického napájení celého systému.

Venkovní jednotka ATW

Tepelná čerpadla - Venkovní jednotka ATW Venkovní jednotka tepelného čerpadla využívá nejmodernější technologie získávání nízkoteplotní energie venkovního vzduchu - invertní technologie ve spojení se sofistikovaným procesorovým řízením RFM. Srdcem jednotky je vysoce účinný kompresor typu scroll nebo Twin Rotary s frekvenčním řízením otáček. Přesné řízení okruhu chladiva zajišťuje elektronický expanzní ventil s mikrometrickým šroubem, poháněným krokovým servomotorem. Výkon vzduchového výměníku je řízen elektronicky ovládanými otáčkami ventilátoru s optimalizovaným tvarem lopatek. Řídící elektronická deska s výkonným RISK procesorem optimalizuje chod systému v celém rozsahu venkovních teplot a odebíraných výkonů. Elektronika rovněž zajišťuje automatické odtávání námrazy z výměníku a řadu dalších pomocných funkcí (např. plynulý rozběh kompresoru, různé bezpečnostní prodlevy, ochranné funkce ap.) a zajišťuje diagnostiku jednotky v případě poruchy.

Provedení venkovní jednotky, shodné s venkovními klimatizačními jednotkami, umožňuje její snadné umístění v exteriéru. Montáž je možná jak na úrovni terénu, tak na fasádě nebo střeše objektu. Kvalitní povrchová úprava spolu s důkladnou protikorozní ochrannou zaručuje perfektní vzhled a dlouhou životnost.

Úvod / Tepelná čerpadla

Technická specifikace

      ATW24 ATW36 ATW45
výkon teplota 7/35°C kW 7,50 10,50 14,00
teplota 0/35°C kW 6,10 8,60 11,10
teplota -7/35°C kW 4,90 6,90 8,95
  COP (7/35°C) °C 3,61 3,55 3,45
teplota výstupní vody (max) °C 53,00 53,00 53,00
chladivo °C R410A R410A R410A
  Elektrické napájení V 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
elektrický příkon (max) kW 2,21 3,50 4,95
proud (max) A 8,50 13,00 17,80
  expanzní nádrž   externí externí externí
tepelný výměník   nerezový deskový
připojení topného okruhu   G 3/4" G 3/4" G 3/4"
připojení okruhu chladiva   G-16 mm L-10 mm
počet topných okruhů   2 (možnost rozšířit až na 4)
oběhové čerpadlo m³/h 1,50 1,50 2,00
max výška vodního sloupce m 18,00 18,00 18,00
vestavěný vodní filtr   ano ano ano
manometr topné vody   ano ano ano
vestavěná regulace   Tecoreg TR204
displej   2 x 16 znaků
možnost připojení PC   ano ano ano
bivalentní zdroj   externí (topné těleso v akumul. zásobníku ap)
ekvitermní regulace   ano ano ano
regulace teploty objektu   ano ano ano
vnitřní jednotka rozměry š x v x h mm 600 x 600 x 250
hmotnost kg 40,0 (+1,50 kg vodní náplň)
hlučnost dB 32,00 32,00 32,00
  venkovní jednotka Fujitsu AOY 24L AOY 36L AOY 45L

Vlastnosti tepelných čerpadel ATW

Díky použitému tech. řešení mají tepelná čerpadla řadu výhodných vlastností, zejména ve srovnání s tepelnými čerpadly, používajícími kompresor s konstantními otáčkami:

  • Vysoká účinnost a z ní vyplývající nízká spotřeba elektrické energie
  • Velký rozsah provozních venkovních teplot umožňuje celoroční provoz
  • Velmi tichý provoz jak vnitřní, tak venkovní jednotky
  • Výrazně nižší tvorba venkovního výměníku, která snižuje výkon jednotky. Méně námrazy znamená úsporu energie na její odtávání
  • Nízký rozběhový proud s plynulým náběhem snižuje nároky na hlavní jistič
  • Příkon, odebíraný z elektrické sítě, je automaticky udržován na minimální hodnotě vzhledem k aktuální spotřebě tepla
  • Díky velkému rozsahu regulace výkonu je možné systém výkonově předimenzovat, což umožní např. budoucí rozšiřování topného systému, nebo monovalentní provoz
  • K elektrickému napájení tepelných čerpadel ATW postačuje jednofázový přívod. Není nutné používat pomalé jističe

Vlastnosti tepelných čerpadel ATW

Připojení tepelných čerpadel ATW na topný systém

Pro připojení k topnému systému je vnitřní jednotka vybavena šroubovým spojením G3/4". Mezi tepelné čerpadlo a topný okruh doporučujeme instalovat akumulační zásobník s minimálním objemem 100l.

Připojení tepelných čerpadel ATW na topný systém


Klimatizace Zlín

Klimatizace, Klimatizace Zlín, Klimatizace Praha, klimatizace pro domácnosti, klimatizace bytů, klimatizace kanceláří, klimatizace obchodních center, servis klimatizací, revize

Kontakty:

Klimatizace Zlín
K Cihelně 189
763 02 Zlín-Louky
tel: +420 602 772 323
e-mail: info@klimatizacezlin.cz